Actuele Vraagstukken

Raadsvragen vervanging hefbrug Broek in Waterland

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 november heeft het CDA Waterland de onderstaande vragen gesteld aan wethouder Bromet over de vervanging van de hefbrug in Broek in Waterland.

De antwoorden kunt u nakijken op de de website van Omroep Pim onder raadsvergadering 27 november.

  1. Wanneer is de vervanging van de hefbrug in de N247 in Broek in Waterland gepland?
  2. In de raad is medegedeeld dat de vervanging één jaar gaat duren. Waarop is deze termijn gebaseerd en waarom moet het zo lang duren?
  3. Wanneer besluit de Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland over vervanging en de consequenties hiervan?
  4. Is uw college het eens met het CDA Waterland dat één jaar - of bijvoorbeeld een half jaar - omrijden voor inwoners van de gemeente Waterland en de regio grote maatschappelijke ontwrichting met zich mee zal brengen en daarom niet acceptabel is?
  5. Is uw college het eens met het CDA Waterland dat de verkeersafwikkeling, waarbij gedurende een langere periode een grote hoeveelheid verkeer door Broek in Waterland- Zuid en Zuiderwoude rijdt, niet aanvaardbaar is? 
  6. Bent  bereid om vooruitlopend op de besluitvorming in de Stuurgroep contact op te nemen met de gemeentebesturen van omliggende gemeenten en zich in te zetten om samen op te trekken? Zo ja, hoe gaat u dit gestalte geven?
  7. Bent u bereid om actief de provincie te benaderen om te bewerkstelligen dat afsluiting van de N247 gedurende een heel jaar c.q. gedurende enkele maanden wordt voorkomen en dat u zeggenschap krijgt over de gekozen maatregelen?
  8. Bent u bereid de provincie te vragen verschillende scenario´s uit te werken met een bijbehorende maatschappelijke kosten en baten analyse?
  9. Bent u bereid de raad actief te informeren tijdens en over het verdere verloop van het proces?