Uitkomst verkennende ronde

De afgelopen twee weken hebben er verkennende gesprekken plaatsgevonden voor het vormen van een nieuwe coalitie in de gemeente Waterland. Het CDA Waterland heeft hiertoe het initiatief genomen. Deze verkennende ronde is vandaag afgerond. Het CDA Waterland heeft besloten nu niet verder te onderhandelen met Waterland Natuurlijk. De hoofdreden is het standpunt van hen geen noodzaak meer te zien in een proces om te komen tot een besluit over het zelfstandig blijven van de gemeente of te gaan voor een samenwerking in de regio. Daarentegen is het standpunt van WN om op korte termijn het ambtelijk apparaat te versterken. Deze standpunten lopen te ver uiteen met de andere overgebleven partijen.

Dit betekent dat CDA Waterland gaat onderhandelen met GroenLinks, D’66 en PvdA. Met de eerste twee partijen heeft het CDA Waterland de afgelopen vier jaar al op een vruchtbare wijze en collegiaal samengewerkt. Het PvdA heeft de afgelopen vier jaar constructief oppositie gevoerd.

Gemeente en MPO tekenen samenwerkingsovereenkomst Buurterstraat 2

MARKEN KRIJGT ER ACHT HUURWONINGEN VOOR SENIOREN BIJ

 

Wethouder Jelle Kaars van Gemeente Waterland en Cor Mul, directeur van MPO BV, hebben vandaag hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor de woningbouwontwikkeling Buurterstraat 2. Het gaat om de bouw van acht huurwoningen voor senioren (55+).

 

Wonen op Marken

De voormalige slagerij/cadeauwinkel is opgenomen in de locatie-analyse Wonen op Marken, waarmee de gemeenteraad vorig jaar heeft ingestemd. Daarin zijn verschillende locaties op Marken onderzocht die geschikt zijn voor woningbouw. Het college heeft de locatie vervolgens direct op het gemeentelijke woningbouwprogramma 2018-2022 geplaatst. Wethouder Kaars is blij met de woningbouw. “Hiermee kunnen acht appartementen worden toegevoegd voor senioren. De behoefte aan betaalbare huurwoningen is juist bij deze groep zeer groot. Mooie bijkomstigheid is dat het perceel er flink van opknapt!”.

Huurwoningen

MPO uit Amsterdam gaat de appartementen bouwen. Zij ontwikkelen en beheren woningen in Amsterdam en andere locaties in Nederland. De ambitie is om betaalbare woningen van een hoog kwaliteitsniveau te realiseren, vooral in de markthuur. De woningen worden verhuurd aan senioren (55+). Directeur Cor Mul is blij met de overeenkomst. “Dit geeft de mogelijkheid om acht goede huurappartementen aan de voorraad in Waterland toe te voegen. Wij hebben daarover goed contact met de Eilandraad van Marken en met de buurt. Verder is er veel belangstelling voor de woningen van Marker senioren. Er is in Waterland echt behoefte aan betaalbare huurappartementen”.

Startsein

De ondertekening van het contract is het startsein voor de ontwikkeling van de appartementen. Daarvoor moet nog een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Zodra dat bestemmingsplan klaar is, kan vergunning worden verleend en worden gestart met de bouw.

bron: gemeente Waterland

Gemeente Waterland en Biesterbos BV tekenen koopovereenkomst Kohnstammlocatie

MONNICKENDAM KRIJGT ER 62 WONINGEN IN VERSCHILLENDE PRIJSKLASSES BIJ

 

Wethouder Jelle Kaars van Gemeente Waterland en Ed de Weijer, directeur van Biesterbos BV hebben dinsdag 6 maart 2018 hun handtekening gezet onder een koopovereenkomst omtrent de gronden aan de Pierebaan in Monnickendam waar de voormalige Prof. Dr. Ph. Kohnstammschool stond. Met de overeenkomst wordt woningbouwontwikkeling op deze locatie mogelijk. Het gaat daarbij om de bouw van in totaal 62 woningen waarvan 20 sociale huurwoningen, 21 sociale koop en 21 vrije sector koopwoningen.

 

Duurzaam en sociaal

Wethouder Kaars is verheugd over deze ontwikkeling. “Hiermee kunnen 62 woningen worden gerealiseerd en voorzien we in een grote behoefte aan sociale woningen. Het plan is bovendien zeer vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid. Zowel wat het materiaalgebruik als het energieverbruik betreft. Bedoeling is dat de woningen geheel gasloos (all-electric) worden. De woningen hebben een EPC waarde van maximaal

  1. 0. Door te bouwen met massief hout kan de CO2 uitstoot worden beperkt en komen we uiteindelijk zelfs uit op een negatieve CO2 balans. Naast het feit dat we hiermee een flink aantal woningen aan de woningvoorraad toevoegen, laten we met deze manier van bouwen ook zien dat er een alternatief is voor de traditionele bouwmethodes.

Flinke toename woningen in sociaal segment

Doordat de gronden in eigendom waren van Gemeente Waterland heeft het college zich ingezet om een flinke injectie in het aantal woningen in het sociale segment te krijgen. Anders dan de gebruikelijke 30% sociaal en 10% sociaal plus is er hoog ingezet om tot 2/3 sociaal te komen. Dat is gelukt door in totaal 41 woningen te bouwen met een sociaal karakter.

Samenwerking

Ook Biesterbos BV (onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V.) is blij met deze ontwikkeling. Door de samenwerking met Finch Buildings als productontwikkelaar en ontwerper, De Groot Vroomshoop als bouwer en Wooncompagnie als initiatiefnemer en afnemer van de sociale huurwoningen is er een breed gedragen ontwerp tot stand gekomen dat aan alle toekomsteisen voldoet. Finch Buildings heeft een circulair woonconcept ontwikkeld dat perfect past in een tijd waar duurzaamheid, gezondheid en bouwen elkaar steeds meer omarmen.

Startsein

Door de prefabricage en de snelle bouwmethode is het mogelijk om eind 2018 al de eerste woningen op te leveren. Nadat de procedure voor de omgevingsvergunningis afgerond, wordt gestart met de bouw.

Jelle Kaars                           https://youtu.be/KdmLaVEQ8-s

Jelle Kaars geeft zijn visie over hoe woningbouw kan bijdragen dat ouderen en jongeren in de eigen woonplaats kunnen blijven wonen.

Simone Boogaard            https://youtu.be/piGT3U1M6uA

Simone Boogaard geeft haar visie over het nieuwe Galgeriet met prachtige woningen voor iedereen.

Jacob van Altena              https://youtu.be/4yGd-APLGvo

Jacob van Altena vindt dat de zorg voor ouderen, jeugd en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt goed moet worden uitgevoerd. Het zorgfonds geeft mogelijkheden.

Bert Enderink                    https://youtu.be/1ZtaXrZzYm4

Bert Enderink geeft zijn visie over het leefbaar houden van Waterland en de rol en werkwijze van de Gemeenteraad van Waterland

Simon Verbeek                https://youtu.be/7MR6CPfnghs

Simon Verbeek geeft een beeld van Waterland, waar het goed wonen en leven is. Dat wil het CDA behouden en verbeteren. Het CDA doet dat vanuit het hart van de samenleving.11

Jelle Galgeriet sloopJelle Kaars aan het Werk

 

Start sloop panden Hoorne aan Galgeriet in Monnickendam

Aan het Galgeriet is in opdracht van Hoorne Vastgoed en BPD Ontwikkeling begonnen met de sloop van diverse panden in eigendom bij Hoorne. Op deze locatie komen in de eerste fase onder meer een tijdelijke supermarkt en een bierbrouwerij met proeflokaal. Het startsein voor de sloop werd 16 januari gegeven door wethouders Jelle Kaars en Laura Bromet van de gemeente Waterland en Hoorne-directeur Jan Heeremans.

Begin dit jaar vertrokken de laatste huurders uit de te slopen panden van Hoorne aan het Galgeriet. De komende tijd wordt onderzocht hoe deze panden er bijstaan en op welke wijze de sloop het beste plaats kan vinden. Tevens wordt bekeken of er sprake is van verontreiniging en ‘zo ja’ hoe die kan worden verwijderd. Daarna begint de daadwerkelijke sloop. Die is naar verwachting in juli gereed en wordt uitgevoerd door Regiobouw uit Hoofddorp. De sloopwerkzaamheden vormen de eerste stap naar de totale herontwikkeling van het gebied.