Jelle Galgeriet sloopJelle Kaars aan het Werk

 

Start sloop panden Hoorne aan Galgeriet in Monnickendam

Aan het Galgeriet is in opdracht van Hoorne Vastgoed en BPD Ontwikkeling begonnen met de sloop van diverse panden in eigendom bij Hoorne. Op deze locatie komen in de eerste fase onder meer een tijdelijke supermarkt en een bierbrouwerij met proeflokaal. Het startsein voor de sloop werd 16 januari gegeven door wethouders Jelle Kaars en Laura Bromet van de gemeente Waterland en Hoorne-directeur Jan Heeremans.

Begin dit jaar vertrokken de laatste huurders uit de te slopen panden van Hoorne aan het Galgeriet. De komende tijd wordt onderzocht hoe deze panden er bijstaan en op welke wijze de sloop het beste plaats kan vinden. Tevens wordt bekeken of er sprake is van verontreiniging en ‘zo ja’ hoe die kan worden verwijderd. Daarna begint de daadwerkelijke sloop. Die is naar verwachting in juli gereed en wordt uitgevoerd door Regiobouw uit Hoofddorp. De sloopwerkzaamheden vormen de eerste stap naar de totale herontwikkeling van het gebied.

1. Jelle (J.) Kaars                                                               Marken

2. Simone (S.M.) Boogaard                                              Monnickendam

3. Jacob (J.E.) van Altena                                                  Marken

4. Bert (A.) Enderink                                                         Monnickendam

5. Simon (S.) Verbeek                                                       Monnickendam

6. Nico (N.) Oussoren                                                       Monnickendam                     

7. Jan (J.W.) Meijer                                                           Ilpendam

8. Hettie (H.A.) Pott-Buter                                                Broek in Waterland

9. Henny (H.E.T.) Gerritsen                                               Monnickendam

10. Jeroen (J.M.H.) Brenninkmeijer                                  Zuiderwoude

11. Kees (K.) Terra                                                            Overleek

12. Jaap (Jj.) Zondervan                                                   Marken

13. Rob (R.) van Gaalen                                                   Ilpendam

14. Tjerk (Tj.) Doornenbal                                                Broek in Waterland

15. Sijmen Johan (S.J.) Visser                                           Marken

16. Berry (G.A.M.) Roeleveld                                            Ilpendam

17. Fred (F.E.) Bouwman                                                  Monnickendam

18. Ria (H.C.C.) Kaars-van den Bosch                              Marken

19. Paul (P.W.) Wiertsema                                               Ilpendam

20. Jaap (J.J.) Vermeiden                                                 Broek in Waterland

21. Klaas (K.) Roos                                                           Monnickendam

22. Cor (C.J.M.) van der Weijden                                     Ilpendam

23. Hans (H.P.) Abma                                                      Monnickendam

24. Martijn (M.P.) de Boer                                               Ilpendam

25. Simone (S.M.) Kröner- Roos                                      Monnickendam

26. Wim (W.C.) van der Lee                                             Ilpendam

27. Gerrit (G.) Schouten                                                  Marken

28. Tiny (T.) Valk- Schouten                                            Broek in Waterland

29. Cees (C.) Visser                                                         Marken                       

30. Aagje (A.) Zeeman                                                    Marken 

 

In de ledenvergadering van het CDA Waterland is Jelle Kaars unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Sinds 2006 was Jelle Kaars lid van de gemeenteraad van Waterland. Vanaf begin oktober is hij benoemd tot wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Waterland. In deze rol heeft hij al een aantal mijlpalen behaald, waaronder het tekenen van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de definitieve ontwikkeling van het Galgeriet.

Jelle beschikt over brede bestuurlijke kennis en ervaring. Hij is deskundig en actief op het gebied van de Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen, Verkeer en Vervoer en andere beleidsvelden.

Jelle Kaars: “Als wethouder zet ik sinds oktober alles op alles om vooruitgang te boeken op belangrijke dossiers voor ons mooie Waterland. Ik ga als lijsttrekker graag de uitdaging aan om het CDA Waterland opnieuw als grootste partij van Waterland uit de bus te laten komen”.

De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma zullen in de eerstvolgende ledenvergadering van begin januari 2018 worden vastgesteld.

Contactpersoon: Simon Verbeek, fractievoorzitter.

Telefoon 06 19415258.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Jelle Kaars

PERSBERICHT

CDA DRAAGT JELLE KAARS VOOR ALS WETHOUDER VAN WATERLAND

SIMONE BOOGAARD EN NICO OUSSOREN TREDEN AAN ALS RAADSLID

Het CDA draagt Jelle Kaars voor als nieuwe wethouder van de gemeente Waterland. Sinds 2006 is hij lid van de raad van Waterland. Als raadslid heeft hij zich naast zijn brede oriëntatie vooral gericht op onderwerpen als Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer. In de resterende tijd tot de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2018 zal hij zich als wethouder voornamelijk concentreren op de beleidsvelden Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen.

Jelle Kaars: “Ik wil mijn kennis en ervaring in de komende periode inzetten om als wethouder een bijdrage te leveren aan het dagelijks bestuur van de gemeente Waterland. Ik zie uit naar een constructieve en open samenwerking in het college van B&W en met de gemeenteraad”.

Het ligt in de bedoeling om zijn benoeming en installatie te doen plaatsvinden in een korte extra raadsvergadering op 5 oktober a.s. In die vergadering zullen ook Simone Boogaard en Nico Oussoren als raadslid van het CDA Waterland worden geïnstalleerd. Simone Boogaard is tot heden al duo raadslid voor het CDA. Nico Oussoren heeft een langjarige ervaring in de gemeenteraad.      

Het bestuur en de fractie van het CDA Waterland hebben het volste vertrouwen in de bestuurlijke capaciteiten van Jelle Kaars. “Wij zijn erg verheugd dat hij bereid is om de open plek in het college van B&W in te vullen. Ook zijn wij zeer content met de intrede in de raad van Simone Boogaard en Nico Oussoren. Beiden zijn goed ingevoerd en beschikken over een ruime kennis en ervaring”.

Fractie en bestuur CDA Waterland, 19 september 2017.JelleKaars

 

Optimaliseren Parkeren Nieuwe Zijds Burgwal te Monnickendamarrow rtl

Inleiding.

Het woongebied tussen de gracht de ‘Binnendijk’ en de ‘Zesstedenvaart’ aan de westzijde van de binnenstad van Monnickendam wordt ook wel ‘Het Eiland’ genoemd. Het gebied telt 218 woningen. De parkeercapaciteit in het gebied is gemiddeld 1,2 parkeerplaats per woning. In de afgelopen jaren is de parkeerdruk in deze woonwijk langzaam toegenomen. Voor het CDA Waterland geven aanhoudende signalen van bewoners en de recente handtekeningen actie over het parkeren in dit woongebied aanleiding om het initiatief te nemen en met een voorstel te komen.

Aanpak en resultaat tellingen CDA Waterland.

Eerst hebben wij geïnventariseerd hoeveel woningen en hoeveel parkeerplaatsen in dit woongebied aanwezig zijn. Parallel hieraan hebben wij in een periode van twee weken tellingen verricht, zowel overdag als in de avonduren.

Overdag is de parkeercapaciteit overal in de wijk (ruim) toereikend. In de avonduren is de capaciteit in de straatgedeelten langs de Vesting (deel burgemeester Versteeg straat, deel Willem van der Voetstraat, Leo Hordijkstraat) toereikend.

De Zuster Bloemstraat, de Tuinstraat en het deel van de Burgemeester Versteegstraat, dat niet langs de Vesting ligt, zijn in de avonduren vol bezet.

Het parkeren langs de Nieuwe Zijds Burgwal biedt een wisselend beeld. Overdag is de capaciteit toereikend, in de avonduren niet altijd. Vooral op de vrijdagavond en op zaterdag is de parkeerbelasting hoger. Dan is er overloop vanuit het Noordeinde, omdat dan op de locatie van de weekmarkt niet kan worden geparkeerd.          

Voortraject gemeente.

De gemeente Waterland heeft de toegenomen parkeerdruk in de woonwijk ‘Het Eiland’ ook geconstateerd. Aan de westzijde langs de Vesting zijn in 2013 in de Burgemeester Versteegstraat en de Leo Hordijkstraat de langsparkeerplaatsen omgezet in 54 schuine parkeerplaatsen. De aanleg ervan leverde 26 extra parkeerplaatsen op. Ook in de Willem van der Voetstraat langs de Vesting is de parkeercapaciteit geoptimaliseerd.  

Verder heeft de raad in 2014 vanwege de parkeerdruk een postzegel bestemmingsplan vastgesteld, waarin de aanleg van 5 schuine parkeerplaatsen in de berm op de hoek Nieuwe Zijds Burgwal/ Tuinstraat is opgenomen. Deze parkeerplaatsen zijn nog altijd niet aangelegd. Feitelijk levert de aanleg van deze 5  parkeerplaatsen nauwelijks extra capaciteit op, omdat in deze berm al sinds jaar en dag schuin wordt geparkeerd. Alleen het verplaatsen van een lantaarnpaal in deze strook levert in de praktijk 1 extra parkeerplaats op.

Huidige situatie.

In de woonwijk zijn alle mogelijkheden reeds benut om het aantal parkeerplaatsen te optimaliseren. Een uitzondering hierop vormt de Nieuwe Zijds Burgwal. Officieel geldt hier voor het overgrote deel langsparkeren. Alleen tegenover het voormalige bankgebouw zijn al vele jaren geleden 12 schuine parkeerplaatsen aangelegd. Daar moet de gemeente nog 5 parkeerplaatsen aan toevoegen. In de huidige situatie zijn tussen de huisnummers 1 en 30 en tussen de huisnummers 37 en 67 op de Nieuwe Zijds Burgwal 70 parkeerplekken voor langsparkeren aanwezig. Met de 4 parkeerplaatsen in de berm tegenover de Tuinstraat meegeteld komt de huidige parkeercapaciteit uit op 86 parkeerplekken. 

Heel opvallend is dat een aanmerkelijk deel van de bewoners schuin parkeert. Dat is al meer dan 40 jaar zo. Een groot nadeel is dat vooral in het deel van de straat ten noorden van de Zeepziederijbrug de grasberm wordt kapot gereden. Het parkeren laat hier diepe sporen achter (zie foto 1).foto 1

Een ander deel van de bewoners parkeert in de langs richting. Het verschil in parkeergedrag levert een zeer rommelig straatbeeld op en beperkt de parkeercapaciteit. (zie foto’s hieronder). De gemeente Waterland is tot nu toe niet ingegaan op verzoeken van bewoners om eenduidig schuin parkeren te faciliteren.(zie foto 2 en 3)foto 2

fpto 3

Doelstelling

Dit initiatief voorstel heeft als uitgangspunt om zowel het straatbeeld te verbeteren als de feitelijke parkeercapaciteit te vergroten, zonder vermindering van het groenoppervlak.

Uitwerking.

Aan de drie uitgangspunten kan worden voldaan door het invoeren van eenduidig schuin parkeren, in combinatie met het in de berm aanbrengen van een strook kunststof grasroosters ter breedte van 2 meter, aansluitend aan de over de gehele lengte van de straat reeds in de berm aanwezige graskeien. Deze roosters garanderen een blijvend groen beeld van de berm en voorkomen bij schuin parkeren kapot gereden bermen. Ze zijn vervaardigd uit 100% gerecycled kunststof, zijn duurzaam en houden de drainerende werking van de grasmat in tact.

Als zes lantaarnpalen, die nu ongelukkig zijn gesitueerd tussen de bomen, over een kleine afstand worden verplaatst wordt de parkeercapaciteit feitelijk vergroot met 17 plaatsen in het deel ten zuiden van de Zeepziederijbrug en met 15 plaatsen in het noordelijk deel. Ter hoogte van de Tuinstraat komt er feitelijk 1 parkeerplek bij.

Hierin is rekening gehouden met handhaving van het langsparkeren tussen de huisnummers 1 en 6 en tussen de huisnummers 63 en 67. Dit vanwege de smallere bermen in deze delen van de straat. Ook is hierin uiteraard rekening gehouden met de bomen in de groenstrook. Ten opzichte van het langsparkeren wordt door uitvoering van de (beperkte) aanpassingen de parkeercapaciteit met 33 plaatsen vergroot en komt het aantal parkeerplaatsen langs de gracht uit op 119.     

Regelgeving.

In het bestemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting 2013 heeft zowel de straat als de het grootste deel van de grasberm de bestemming Verkeer. Parkeervoorzieningen vallen binnen deze bestemming.

Uitvoering en financiering.

De gemeente Waterland moet de 5 parkeerplaatsen tegenover de Tuinstraat nog aanleggen. De aanleg van deze parkeerplaatsen is gezien de realisatie van enkele bedrijfsruimten en appartementen in de Molenstraat al in 2014 aangekondigd. Het CDA Waterland stelt voor de realisatie van het schuin parkeren en de hiervoor benodigde voorzieningen aan deze aanleg te koppelen. De voorbereiding is niet ingewikkeld en hoeft niet veel tijd en capaciteit in beslag te nemen.

Besluitvorming kan plaatsvinden door het opnemen van de benodigde aanpassingen in het Jaarplan Openbare Werken 2017. De uitvoering kan worden gefinancierd door het zo nodig herschikken van budgetten binnen dit Jaarplan.

Voorstel.

  1. Op de Nieuwe Zijds Burgwal te Monnickendam extra parkeerplekken te realiseren door tussen de huisnummers 7 en 63 over te gaan naar eenduidig schuin parkeren.
  2. Het college van B&W op te dragen de aanpassingen die nodig zijn voor het eenduidig invoeren van schuin parkeren tussen de huisnummers 7 en 63 van de Nieuwe Zijds Burgwal in het Jaarplan Openbare Werken 2017 op te nemen.  
  3. De hiervoor benodigde aanpassingen uit te voeren in combinatie met de aanleg van 5 parkeerplaatsen in de berm op de hoek Nieuwe Zijds Burgwal/ Tuinstraat.

Fractie CDA Waterland, 13 februari 2017.