50 woningen mogelijk op voetbalvelden

CDA Waterland neemt initiatief voor woningbouw op Marken.


Het CDA Waterland heeft in een grondige analyse de mogelijke locaties voor woningbouw op Marken op een rijtje gezet. Er is onderzoek gedaan naar de verschillende locaties. Dit heeft geresulteerd in diverse mogelijkheden, ook divers in omvang. De meest kansrijke optie lijkt bebouwing van het B en C veld van de voetbalvereniging SV Marken. Op deze locatie kunnen op termijn en gefaseerd circa 50 woningen worden gerealiseerd. Perfect voor de doelgroep die het CDA Waterland voor ogen heeft; starters, jonge gezinnen en senioren. Dit alles om de leefbaarheid op Marken ook in de toekomst te kunnen garanderen.

Nieuwe kans voor woningbouw op Marken
Het CDA Waterland maakt zich al jaren sterk voor de leefbaarheid op Marken. Om deze ook in de toekomst veilig te stellen moet Marken aantrekkelijk worden gemaakt voor jonge gezinnen en starters op de woningmarkt uit Marken. Dit betekent dat er op de woningmarkt dergelijke woningen vrij moeten komen, door middel van doorstroming van senioren. Of worden gerealiseerd, door middel van nieuwbouw. Er moet iets gebeuren vindt het CDA Waterland. Daarom nu deze locatieanalyse , waaruit blijkt dat er voldoende mogelijkheden zijn om voor deze doelgroepen te bouwen.

Verschillende locaties, verschillende mogelijkheden

Om tot een goede inventarisatie van de mogelijkheden te komen heeft het CDA Waterland gesprekken gevoerd met particuliere woningeigenaren, ontwikkelaars, de Eilandraad Marken, de stichting Hou Marken Mooi, CDA Noord Holland en met het bestuur van de voetbalvereniging. Een deel van de locatieanalyse richt zich op de kleine particuliere initiatieven, die al lopen of waar het CDA Waterland mogelijkheden ziet. Ook het realiseren van definitieve starters- en/of seniorenwoningen op de Hoogkamplaan ziet het CDA Waterland als mogelijkheid.
Een zeer kansrijke optie is het bebouwen van het C en B veld van de voetbalvereniging SV Marken. Door de komst van het kunstgrasveld wordt het C veld niet meer gebruikt. Het B veld kan eventueel verplaatst worden naar het bestaande trainingsveld achter het clubgebouw. Op het B en C veld kunnen naar schatting 50 woningen of 50 à 60 appartementen worden gerealiseerd. Uiteraard kan er ook een mix van appartementen en woningen gerealiseerd worden en kan dit gefaseerd worden aangepakt. Het grote voordeel is dat de grond van het B en C veld eigendom is van de gemeente Waterland. Het bestuur van SV Marken heeft aangegeven niet onwelwillend tegenover dit plan te staan mits de vervanging van de huidige velden, fietsenstalling etc. op een goede manier wordt gerealiseerd.

CDA Waterland, raadslid Jelle Kaars; ‘We hebben intensieve gesprekken gevoerd en hebben een positief gevoel overgehouden aan het gesprek met het bestuur van SV Marken en de overige gesprekken. Stel je eens voor, circa 50 woningen. Dat zou fantastisch zijn voor de leefbaarheid op Marken’.

Ook de overige gesprekken zijn positief verlopen. De locatieanalyse is op woensdag 2 maart aangeboden aan het college van B&W van de gemeente Waterland. Het CDA Waterland zal de analyse met een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad inbrengen. Hierin zal het college van B&W worden gevraagd met de informatie die deze locatieanalyse oplevert, zich in te zetten voor woningbouw op Marken.
Voor meer informatie over deze locatieanalyse kunt u contact opnemen met Jelle Kaars van het CDA Waterland, telefoon 06 15366132, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.